Kerkdiensten

Agenda


22 April 2022

Tienerclub

28 April 2022

Bijbelkring

Collecten

Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Kerkdiensten 15 mei 2022


Liturgie morgendienst
 • Aanvangslied: Proefbundel Weerklank 10: 1
 • Psalm 75: 1 en 6
 • Psalm 34: 9
 • Schriftlezing: Exodus 3: 1-12a
 • Schriftlezing: Mattheus 28: 11-20
 • Gezang 93: 1 en 2
 • Gezang 73: 1 en 2
 • Kindermoment
 • Kinderlied: nr 8
 • Psalm 111: 1 en 2
Liturgie avonddienst - 18:30
 • Gezang 53: 1 en 3
 • Gezang 62:1 en 4
 • Schriftlezing: 2 Korinte 5: 1-10
 • Schriftlezing: 1 Korinte 15: 51-57
 • Psalm 56: 6
 • Psalm 17: 8
 • Psalm 48: 6
 • Gezang 220