Kerkdiensten

Agenda


19 september 2022

 • Jongensclub
 • 19:00 - 20:00 in het verenigingsgebouw

  20 september 2022

 • Gemeenteavond
 • Vanaf 19:45 in het verenigingsgebouw

  21 september 2022

 • Vrouwenochtend

 • 23 september 2022

 • Tienerclub

 • 24 september 2022

 • Boekenmarkt
 • 10:00 tot 14:00 in het verenigingsgebouw

  Collecten

  Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

  • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
  • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

  Hartelijk dank voor uw gift!

  Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

  Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

  De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

  God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
  God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
  God de Heilige Geest, de Trooster.

  In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

  De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

  De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

  Kerkdiensten 11 september


  Liturgie morgendienst - Heilig Avondmaal - 10:00
  • Psalm 26: 8
  • Proefbundel Weerklank 17:1, 2 en 4
  • Psalm 34: 1 en 2
  • Schriftlezing: Psalm 34
  • Psalm 34: 4
  • Psalm 34: 9 en 11
  • Gezang 254: 1, 2, 3 en 4
  • Gezang 173: 1, 3, 5 en 6
  • Kinderliedbundel nr 15, OTH 396
  • Gezang 173: 8

  Liturgie avonddienst - Dankzegging Heilig Avondmaal - 18:30
  • Gezang 135: 1 en 3
  • Psalm 103: 8 en 9
  • Schriftlezing: 2 Koningen 4: 38 - 41
  • Psalm 80: 6 en 9
  • Gezang 229: 1, 2 en 3
  • Psalm 111: 5
  • Gezang 185: 1 en 2

  Boekenmarkt


  U kunt nog boeken inleveren bij ouderling Pollie, Molenstraat 24 Oud-Vossemeer voor de boekenmarkt op zaterdag 24 september in het Verenigingsgebouw van 10 tot 14 uur.

  Sponsorbrief Godanaw


  De sponsorbrief van de stichting Godanaw-Holland is te downloaden door op de volgende link te klikken
  Sponsorbrief Godanaw-Holland